R I O T

O FIRMIE

Spółka RIOT (Research Innovation Technology Office) powstała w 2016 r., po przekształceniu spółki RIOT Technologies, która ma na koncie budowę pierwszego w Polsce prototypu samochodu o napędzie wodorowym HYDROCAR Premier.

Pracownicy RIOT to przede wszystkim inżynierowie i czynni naukowcy z bogatym dorobkiem naukowym i doświadczeniem we współpracy z przemysłem i biznesem, oraz wykwalifikowani menedżerowie projektów B+R współfinansowanych ze źródeł unijnych. Dostępne obecnie środki unijne dla przedsiębiorstw, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, stawiają przed tym sektorem wymóg prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Oznacza to, iż realizacja inwestycji czy doposażenie parku maszynowego współfinansowane z funduszy unijnych muszą być powiązane z opracowaniem i wdrożeniem na rynek innowacyjnego produktu.


OFERTA

Firma powstała w celu dostarczenia Klientom innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie mikromechanizmów, systemów sterowania FPGA, urządzeń embedded oraz konstrukcji pojazdów.

Ponieważ posiadamy bogate doświadczenie zarówno w projektowaniu zaawansowanych technologicznie prototypów, przygotowaniu wniosków patentowych oraz sporządzaniu dokumentacji projektowej w celu pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, jesteśmy w stanie towarzyszyć każdej firmie na drodze do pozyskania i realizacji dotacji unijnej, począwszy od propozycji pomysłu na rozwiązanie technologiczne aż po ostateczne rozliczenie i zakończenie projektu. Jesteśmy w stanie dobrać optymalny skład zespołu badawczego, obejmującego specjalistów ze stopniem co najmniej doktora, konsultować technologię na każdym etapie jej powstawania, oraz poprowadzić całą dokumentację projektową, również od strony finansowej. Przygotowujemy kompletne wnioski i całą dokumentację projektową niezbędną do pozyskania dotacji z funduszy unijnych przy minimalnym udziale Klienta w tym procesie. Tym wyróżniamy się na tle firm konsultingowych, które w większości wymagają dostarczenia szczegółowego opisu pomysłu, działań B+R, oraz innowacyjności proponowanego produktu. Prowadzimy także szkolenia dotyczące zarządzania projektami B+R, współfinansowanymi ze środków unijnych.


Informacje

RIOT sp z o.o.
ul. M. i B. Wysłouchów 26/26
30-612 Kraków
KRS: 0000634080
NIP: 6793133040
REGON: 365262987
Kapitał: 5000zł
Przedmiot działalności: 72 19 Z - Badania Naukowe i Prace Rozwojowe w Dziedzinie Pozostałych Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr konta: ING Bank Śląski 18 1050 1722 1000 0090 3102 1950