R I O T

O PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: IUSER.
Spółka RIOT realizuje projekt pt. "Przekładnia kierownicza z elektrycznym wspomaganiem bezpośrednim przeznaczona do pojazdów lekkich i autonomicznych"


CEL PROJEKTU

Przedmiotem realizacji projektu jest opracowanie zaawansowanej przekładni kierowniczej dedykowanego do różnych zastosowań w szczególności w pojazdach lekkich, wyścigowych, elektrycznych oraz autonomicznych.


EFEKT PRAC

W ramach realizacji projektu prowadzone są badania mające na celu opracowanie technologii wykonania przekładni kierowniczej z elektrycznym wspomaganiem ruchu, dedykowanej do lekkich pojazdów wyścigowych z napędem elektrycznym, hybrydowym lub spalinowym. Istotą realizacji nowego typu technologii jest zapewnienie wysokiego stopnia integracji komponentów, przy małej masie własnej oraz wysokiej sprawności układu. Obszar zastosowań przewidziany dla nowego typu rozwiązania obejmuje motorsport, pojazdy autonomiczne oraz wszelkie mobilne platformy jezdne, w tym platformy zrobotyzowane.