R I O T

O PROJEKCIE

Spółka RIOT realizuje projekt pt. Hybrydowy ultraprecyzyjny układ napędowy bazujący na technologii DirectDrive i piezo (POIR.01.01.01-00-0102/17-00), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.


CEL PROJEKTU

Opracowanie prototypowego, innowacyjnego w skali świata, ultraprecyzyjnego napędu o uniwersalnym zastosowaniu (roboty w tym szczególnie mikroroboty, pojazdy). Napęd wykorzystuje zaawansowaną technologię Direct-Drive (napęd bezpośredni) oraz piezo (napędy piezoelektryczne odkształceniowe), wraz z dedykowanym sterownikiem zawierającym stopień mocy, opartym o układ FPGA. Pozwala to na kontrolowanie i sterowanie wszystkimi parametrami ruchu napędu, m.in. dojazd do pozycji, prędkość poruszania się, przyspieszenie, moment obrotowy oraz poruszanie się po zadanych trajektoriach podstawowych (start – rozpędzanie – przejazd z zadaną prędkością -hamowanie).


EFEKT PRAC

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację prac B+R. Opracowanie innowacyjnego, ultraprecyzyjnego napędu hybrydowego (DirectDrive i piezo) pozwoli na zrewolucjonizowanie produkcji mechanizmów precyzyjnych (mikrotobotym roboty chirurgiczne) ze względu na bardzo wysoką, nieosiągalną dotychczas na rynku precyzję ruchu.

Obecnie firma oferuje sterownik do napędów hybrydowych: HY1022