R I O T

O PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: IUSER.
Spółka RIOT realizuje projekt pt. NOTOS - Hybrydowy system zarządzania energią cieplną w budynkach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: IUSER. Projekt realizowany jest w konsorcjum dwóch podmiotów: EKOPROJEKT Sp. z o. o. (Lider projektu) oraz RIOT Sp. z o. o. (Partner).


CEL PROJEKTU

W ramach realizacji projektu powstanie innowacyjny system sterowania zapotrzebowaniem na energię cieplną budynków NOTOS (Network Oriented Thermal Operating System). System będzie zdolny do sterowania energią cieplną dostarczaną do budynku lub grupy budynków, także obejmującą wiele źródeł ciepła. System będzie wyposażony w nadrzędny układ zarządzający zapotrzebowaniem na energię cieplną, który w sposób adaptacyjny i z możliwością zdalnej korekty umożliwi prawidłową pracę węzłów cieplnych. Sterownik węzła typu embedded, będzie zawierał m.in. zintegrowane podzespoły elektroniczne i programowalne, z możliwością późniejszej aktualizacji urządzenia o unowocześnione reguły sterowania eksperckiego. Cały układ zbudowany zostanie w oparciu o zasady budowy systemu ciepłowniczego 4 generacji (4GDH).


EFEKT PRAC

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych (B+R). Efekty projektu pozwolą na optymalizację zużycia energii cieplnej oraz wyznaczą nowe możliwości na rynku systemów sterowania energią cieplną w budynkach. System będzie w pełni autonomiczny i adaptacyjny, pozwalający na redukcję zużycia energii oraz dostosowanie się do bieżącego zapotrzebowania na energię cieplną w zależności od tego, jak efektywny energetycznie jest dany budynek oraz jaki jest profil jego użytkowania przez mieszkańców.